Ss. Luca e Martina

Giovanni Battista Faldan piirros 1600-luvun lopulta.

Ss. Luca e Martina

Giuseppe Vasin piirros 1700-luvun puolivälistä.

Ss. Luca e Martina

Julkisivu. Valokuva vuodelta 2006.

Ss. Luca e Martina

Kupoli. Valokuva vuodelta 2006.

Ss. Luca e Martina