S. Balbina

Facade. Photograph from 1997.

S. Balbina

Interior. Photograph from 1999.

S. Balbina

Fresco. Photograph from 1999.

S. Balbina

Fresco. Photograph from 1999.

S. Balbina

Fresco. Photograph from 1999.

S. Balbina

Floor. Detail. Photograph from 1999.

S. Balbina

Courtyard in the same building complex. Photograph from 1999.

S. Balbina